Regulamin

Sklep:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.poslanie.pl, zwany dalej sklepem, prowadzony jest przez:

Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne POSŁANIE
NIP: 956-219-61-60 
REGON: 340310119

adres korespondencyjny:
ul. Lecha 5-7
87-100 Toruń

e-mail: wspolnota@poslanie.pl
tel. 724 171 870
czynny: pon. - pt. w godz. 14:00 - 17:30

Rachunek bankowy:PKO BP SA
40 1020 5011 0000 9402 0296 5739

Składanie zamówienia:

 • Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, pocztą elektroniczną, listownie lub telefonicznie. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mailem zwrotną informację o jego przyjęciu. Brak potwierdzenia oznacza nieprawidłowości w zamówieniu uniemożliwiające jego realizację.
 • Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i automatyczne przesłanie go do nas.
 • Ponadto, w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zmówienia, sklep może przeprowadzić jego weryfikację. Weryfikacja odbywa się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia, których weryfikacja okaże się niemożliwa lub które, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, wzbudzać będą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności (np. brak numeru telefonu lub adresu e-mail), zostaną przez sklep anulowane. O anulowaniu zamówienia sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta poprzez wiadomość wysłaną na podany przez Klienta adres e-mail.
 • Istnieje możliwość wystawienia rachunku do każdego zamówienia (należy zaznaczy odpowiednie pole w formularzu zamówieniowym).
 • Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Klient może wycofać złożone zamówienie e-mailem: sklep@poslanie.pl
 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych publikacji, wprowadzania nowych pozycji do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania promocji bądź wprowadzania w nich zmian.

Realizacja zamówienia:

 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po wpłacie na konto;
  • w przypadku zamówień płatnych za zaliczeniem pocztowym - w ciągu 2-5 dni, z zastrzeżeniem ujętym w pkt 5 regulaminu.
 • Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, naliczane wg cennika Poczty Polskiej (dotyczy wyłącznie przesyłek krajowych; przesyłki zagraniczne wysyłamy po kontakcie z obsługą sklepu oraz po wpłacie na konto).
 • W przypadku wyboru płatności przy odbiorze przesyłki (za zaliczeniem pocztowym) dodatkowy koszt pobrania doliczany będzie do kosztu przesyłki zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.
 • Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany w formularzu zamówienia.

Reklamacje:

 • Z publikacji zamówionej w sklepie użytkownik może zrezygnować bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki (zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumentów(...)". Jednak tylko wtedy, gdy publikacja nie była używana, kopiowana ani nie została w żaden sposób zniszczona. Sklep gwarantuje w takiej sytuacji zwrot pieniędzy, które użytkownik otrzyma przelewem na podane przez niego konto bankowe lub przekazem pocztowym. Koszty dostawy nie podlegają zwrotowi. Koszty odesłania przesyłki pokrywa użytkownik.
 • Jeżeli doręczona przesyłka okaże się niezgodna ze złożonym zamówieniem, sklep pokrywa koszty pocztowe zwrotu i odesłania. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć otrzymany wraz z przesyłką dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragonu).
 • Wszelkie reklamacje powinny być składane na piśmie na adres: Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne, Skr. pocztowa nr 25, 87-113 Toruń 14 lub pocztą elektroniczną (adres e-mail: sklep@poslanie.pl).
 • Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania reklamacji.

Polityka prywatności

Kontakt
 

tel. 724 171 870
czynny: pn - pt
w godz. 14:00 - 17:30

Zamówienia
prenumerata pisma:
sklep@poslanie.pl

Copyright © 2018 Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne "Posłanie"